Controle op de VOG huisgenoten, vrijwilliger of stagiair bij de gastouder makkelijker

Vanaf 1 juli 2014 moet een houder van een gastouderbureau naast een afschrift van de VOG van de gastouder, ook de VOG’s van de huisgenoten van de gastouder en van de vrijwilliger of stagiair bij de gastouder, in de administratie opnemen.
Source: Overheidsnieuws Kinderopvang