Kernwaarden

Flexibiliteit

Bij ons is heel veel mogelijk. Wij denken in oplossingen en vinden flexibiliteit, service en klant-gerichtheid belangrijk. Wij hebben zeer ruime openingstijden, denken mee bij opvang op wisselende dagen.

Vertrouwen

Vertrouwde, verantwoorde zorg staat bij ons bovenaan. Door ons vaste team, de bekende omgeving, de heldere pedagogische kwaliteit en de warme huiselijkheid, ervaren de kinderen plezier, rust, regelmaat en vertrouwen. Een aan ons toevertrouwd kind wordt begeleid door lieve, enthousiaste, geschoolde pedagogisch medewerksters. Samen bouwen wij een band op met kinderen en  ouders.

Plezier

Wij gaan op een prettige, open manier om met kinderen, ouders en team. We zijn zoveel mogelijk in contact met elkaar en onze opvang is vrolijk, warm, persoonlijk en liefdevol zodat iedereen plezier heeft bij Kinderopvang De Cocon.

Spelenderwijs ontwikkelen

Wij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het jonge kind. Hier wordt gedurende de dag veel aandacht aan besteed, gericht op de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Dit betekent bijvoorbeeld veel 1 op 1 interactie met de jongsten en uitdagende peuterplus activiteiten voor de peuters. Ook van vrij spel leren alle ukken veel. Spelen is meer dan spelen alleen. Spelenderwijs ontwikkelen draagt bij aan de groei van elk kind.

Vitaliteit

Wij hechten waarde aan vitaliteit en gezondheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat er zoveel mogelijk buiten gespeeld wordt, dat we dagelijks een portie vers fruit aanbieden en dat er dagelijks sportieve activiteiten (beweegkriebels) plaatsvinden.