Buitenschoolse opvang (VSO/NSO)

Wij bieden voor-en naschoolse opvang (BSO) in de leeftijd van 4 jaar t/m 12 jaar. De kinderen worden in alle gevallen naar school gebracht en weer opgehaald. Eenmaal op de locatie aangekomen krijgen de kinderen iets te eten en drinken, hierna kunnen ze hun avonturen delen met hun groepsgenootjes en/of groepsleid(st)er. Ook de nieuwe BSO kinderen mogen 2 uurtjes komen wennen om de leidsters en kinderen te leren kennen. Er is plaats voor maximaal 20 kinderen en dan staan er twee vaste leidsters op de groep. maar doordat we kleinschalig zijn, kennen de kinderen ook de andere leidsters, dus zal er nooit een vreemd gezicht voor de groep staan. De kinderen hebben hun eigen mentor en zij is het vaste aanspreekpunt van het kind en de ouder. Ook met een overdracht van en naar school zal zij hierover geïnformeerd worden.

Bij een volle VSO groep zullen er vanaf 7:30 uur altijd twee leidsters aanwezig zijn. Een leidster brengt alvast kinderen naar school terwijl de andere leidster bij de andere kinderen blijft.

Op de buitenschoolse opvang gaat het per definitie om vrije tijd. Het gaat hier om het werken aan zelfstandigheid en het bieden van een veilige basis aan de kinderen, waarbij ze rekening houden met elkaar, eigen keuzes maken en eigen verantwoordelijkheid dragen. Er zal optimaal ingespeeld worden op de verschillende ontwikkelingsfases en behoeftes van de kinderen.

We hebben een grote buitenspeelplaats  en een enorm grasveld tot onze beschikking en  bij het samen buitenspelen met het KDV wordt een grens afgebakend tot waar de BSO kinderen mogen komen. In vakantie periodes is het vooraf niet altijd duidelijk hoeveel kinderen naar de buitenschoolse opvang komen. Een paar weken van te voren zullen wij aan u als ouder vragen wanneer u uw kind wil laten komen. Zodat wij ook speciale vakantie activiteiten kunnen aanbieden. Te denken valt aan bijv. zwemmen, naar de speeltuin, naar het speelbos etc.

De groepsruimtes zijn gezellig ingericht, waarbij het mogelijk is verschillende activiteiten uit te voeren. Ook bieden de groepsruimtes de kinderen de mogelijkheid om te ontspannen en uit te rusten.  De BSO en de POV delen samen een ruimte maar met de indeling hiervan, wordt rekening gehouden.

Kinderopvang De Cocon is open van 7-19 uur. De kinderen die om 7 uur aanwezig zijn, mogen hun van thuis meegenomen eten bij ons opeten, als ouders wensen dat kinderen ook ’s avonds bij ons eten, kan dit in overleg, mits het wel van thuis wordt meegenomen.

De kinderen van de BSO worden keurig op tijd naar school gebracht en ook weer opgehaald..

Bij binnenkomst wordt er wat gedronken en fruit gegeten en kunnen de kinderen hun belevenissen vertellen. Hierna kan er gespeeld of geknutseld worden of waar het kind op dat moment behoefte aan heeft.

Aan het einde van de dag worden de kinderen weer overgedragen aan de ouders/verzorgers. In de vakanties worden er ook activiteiten gedaan buiten de buitenschoolse opvang.

Daarnaast is de buitenschoolse opvang een plek waar

 • De kinderen vooropstaan, waar ze zich veilig en geborgen voelen en waar ze zichzelf mogen zijn.
 • De kinderen hun vrije tijd doorbrengen en waar ze andere kinderen ontmoeten.
 • De groepsleiding samen met de kinderen zoeken naar een invulling, waarbij ontspannen, beleven en ervaren zowel binnen als buiten centraal staan.
 • De groepsleiding de kinderen prikkelt om met elkaar leuke dingen te doen, zonder dat dit een verplicht karakter heeft.
 • De kinderen door activiteiten in aanraking komen met mogelijke hobby’s.
 • De kinderen evt. hun huiswerk kunnen maken.
 • De kinderen hun van huis meegenomen eten kunnenBij Kinderopvang De Cocon bieden wij voor- en naschoolse opvang (BSO) voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot 12 jaar. Ons team zorgt ervoor dat de kinderen naar school gebracht en weer opgehaald worden. Zodra de kinderen op de BSO-locatie arriveren, krijgen ze iets te eten en te drinken. Daarna kunnen ze hun avonturen delen met hun groepsgenootjes en/of groepsleiders. Nieuwe BSO-kinderen krijgen ook de gelegenheid om twee uurtjes te komen wennen, zodat ze de leidsters en andere kinderen kunnen leren kennen. Op de BSO-groep zijn er maximaal 20 kinderen aanwezig, met twee vaste groepsleiders. Door onze kleinschaligheid zijn de kinderen echter ook bekend met andere leidsters, zodat er altijd vertrouwde gezichten aanwezig zijn. Elk kind heeft zijn of haar eigen mentor, die het vaste aanspreekpunt is voor zowel het kind als de ouder. De mentor wordt ook geïnformeerd bij een overdracht van en naar school.

  Bij een volle VSO-groep zijn er vanaf 7:30 uur altijd twee leidsters aanwezig. Een van de leidsters brengt alvast een deel van de kinderen naar school, terwijl de andere leidster bij de andere kinderen blijft.

  Op de buitenschoolse opvang draait alles om vrije tijd. We stimuleren zelfstandigheid en bieden een veilige basis voor de kinderen, waarbij ze rekening houden met elkaar, eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen. We spelen optimaal in op de verschillende ontwikkelingsfases en behoeften van de kinderen.

  We hebben een ruime buitenspeelplaats en een groot grasveld tot onze beschikking. Tijdens het gezamenlijk buitenspelen met het kinderdagverblijf hanteren we een duidelijke grens voor de BSO-kinderen. In vakantieperiodes is het aantal kinderen dat naar de buitenschoolse opvang komt niet altijd van tevoren bekend. Een paar weken voorafgaand aan de vakantie zullen wij ouders vragen naar de gewenste opvangdagen, zodat we ook speciale vakantieactiviteiten kunnen plannen, zoals bijvoorbeeld zwemmen, naar de speeltuin gaan of een bezoek aan het speelbos.

  Onze groepsruimtes zijn gezellig ingericht en bieden verschillende mogelijkheden voor activiteiten. Ze bieden ook de gelegenheid voor kinderen om te ontspannen en uit te rusten. De BSO en het kinderdagverblijf delen dezelfde ruimte, maar hierbij wordt rekening gehouden met de indeling.

  Kinderopvang De Cocon is geopend van 7:00 tot 19:00 uur. De kinderen die om 7:00 uur aanwezig zijn, mogen hun eigen meegebrachte eten bij ons opeten. Als ouders wensen dat kinderen ook ‘s avonds bij ons eten, kan dit in overleg, maar het eten dient wel van thuis te worden meegenomen.

  Bij binnenkomst kunnen de kinderen iets te drinken nemen en fruit eten. Ze kunnen hun belevenissen delen en daarna kunnen ze spelen, knutselen of andere activiteiten ondernemen, afhankelijk van waar ze op dat moment behoefte aan hebben.

  Aan het einde van de dag worden de kinderen weer overgedragen aan de ouders/verzorgers. Tijdens vakantieperiodes worden er ook activiteiten buiten de buitenschoolse opvang georganiseerd.

  Daarnaast is de buitenschoolse opvang een plek waar:

  • De kinderen voorop staan en zich veilig en geborgen voelen, waar ze zichzelf mogen zijn.
  • De kinderen hun vrije tijd doorbrengen en andere kinderen ontmoeten.
  • De groepsleiding samen met de kinderen leuke activiteiten bedenkt, zonder dat dit verplicht is.
  • De kinderen gestimuleerd worden om keuzes te maken, rekening te houden met anderen en verantwoordelijkheid te dragen.
  • De kinderen in aanraking komen met verschillende hobby’s en interesses.
  • De kinderen eventueel hun huiswerk kunnen maken.
  • De kinderen hun eigen meegebrachte eten kunnen opeten.

  opeten.

Het is niet zo’n kunst om je hart open te stellen voor kinderen, maar wel om te bereiken dat kinderen hun hart openstellen voor jou als volwassene.