Buitenschoolse opvang (VSO/NSO)

Wij bieden voor-en naschoolse opvang (BSO) in de leeftijd van 4 jaar t/m 12 jaar. De kinderen worden in alle gevallen naar school gebracht en weer opgehaald. Eenmaal op de locatie aangekomen krijgen de kinderen iets te eten en drinken, hierna kunnen ze hun avonturen delen met hun groepsgenootjes en/of groepsleid(st)er. Ook de nieuwe BSO kinderen mogen 2 uurtjes komen wennen om de leidsters en kinderen te leren kennen. Er is plaats voor maximaal 20 kinderen en dan staan er twee vaste leidsters op de groep. maar doordat we kleinschalig zijn, kennen de kinderen ook de andere leidsters, dus zal er nooit een vreemd gezicht voor de groep staan. De kinderen hebben hun eigen mentor en zij is het vaste aanspreekpunt van het kind en de ouder. Ook met een overdracht van en naar school zal zij hierover geïnformeerd worden.

Bij een volle VSO groep zullen er vanaf 7:30 uur altijd twee leidsters aanwezig zijn. Een leidster brengt alvast kinderen naar school terwijl de andere leidster bij de andere kinderen blijft.

Op de buitenschoolse opvang gaat het per definitie om vrije tijd. Het gaat hier om het werken aan zelfstandigheid en het bieden van een veilige basis aan de kinderen, waarbij ze rekening houden met elkaar, eigen keuzes maken en eigen verantwoordelijkheid dragen. Er zal optimaal ingespeeld worden op de verschillende ontwikkelingsfases en behoeftes van de kinderen.

We hebben een grote buitenspeelplaats  en een enorm grasveld tot onze beschikking en  bij het samen buitenspelen met het KDV wordt een grens afgebakend tot waar de BSO kinderen mogen komen. In vakantie periodes is het vooraf niet altijd duidelijk hoeveel kinderen naar de buitenschoolse opvang komen. Een paar weken van te voren zullen wij aan u als ouder vragen wanneer u uw kind wil laten komen. Zodat wij ook speciale vakantie activiteiten kunnen aanbieden. Te denken valt aan bijv. zwemmen, naar de speeltuin, naar het speelbos etc.

De groepsruimtes zijn gezellig ingericht, waarbij het mogelijk is verschillende activiteiten uit te voeren. Ook bieden de groepsruimtes de kinderen de mogelijkheid om te ontspannen en uit te rusten.  De BSO en de POV delen samen een ruimte maar met de indeling hiervan, wordt rekening gehouden.

Kinderopvang De Cocon is open van 7-19 uur. De kinderen die om 7 uur aanwezig zijn, mogen hun van thuis meegenomen eten bij ons opeten, als ouders wensen dat kinderen ook ’s avonds bij ons eten, kan dit in overleg, mits het wel van thuis wordt meegenomen.

De kinderen van de BSO worden keurig op tijd naar school gebracht en ook weer opgehaald..

Bij binnenkomst wordt er wat gedronken en fruit gegeten en kunnen de kinderen hun belevenissen vertellen. Hierna kan er gespeeld of geknutseld worden of waar het kind op dat moment behoefte aan heeft.

Aan het einde van de dag worden de kinderen weer overgedragen aan de ouders/verzorgers. In de vakanties worden er ook activiteiten gedaan buiten de buitenschoolse opvang.

Daarnaast is de buitenschoolse opvang een plek waar

  • De kinderen vooropstaan, waar ze zich veilig en geborgen voelen en waar ze zichzelf mogen zijn.
  • De kinderen hun vrije tijd doorbrengen en waar ze andere kinderen ontmoeten.
  • De groepsleiding samen met de kinderen zoeken naar een invulling, waarbij ontspannen, beleven en ervaren zowel binnen als buiten centraal staan.
  • De groepsleiding de kinderen prikkelt om met elkaar leuke dingen te doen, zonder dat dit een verplicht karakter heeft.
  • De kinderen door activiteiten in aanraking komen met mogelijke hobby’s.
  • De kinderen evt. hun huiswerk kunnen maken.
  • De kinderen hun van huis meegenomen eten kunnen opeten.

Het is niet zo’n kunst om je hart open te stellen voor kinderen, maar wel om te bereiken dat kinderen hun hart openstellen voor jou als volwassene.