Peuteropvang VVE

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is bedoeld om kinderen vanaf 2 jaar extra te stimuleren in hun (taal)ontwikkeling. In de VVE-programma’s wordt veel aandacht besteed aan het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal. Kinderen volgen minimaal 16 uur per week VVE, op maandag, dinsdag en donderdag van 8:45 tot 14:15 uur. Op woensdagochtend en vrijdagochtend bieden we VVExs (VVE extra uren) aan, met een beperkte duur van zes uur. VVExs is bedoeld voor kinderen die op de wachtlijst staan voor VVE. Zodra er een plek vrijkomt in het reguliere VVE-programma, stromen de kinderen van VVExs door naar VVE.

Wat doen en leren de kinderen tijdens VVE? De leidsters spelen spelletjes en doen activiteiten met de kinderen. De kinderen oefenen met kijken, praten, luisteren, bewegen en denken. Ze leren ook samenwerken, problemen oplossen en omgaan met regels. Op elke VVE-locatie hanteren we een vast dagritme.

Er wordt gewerkt met 11 thema’s:

 1. Welkom Puk
 2. Wat heb je aan vandaag?
 3. Eet smakelijk
 4. Dit ben ik
 5. Reuzen/kabouters
 6. Regen
 7. Hatsjoe
 8. Knuffels
 9. Oef, wat warm
 10. Ik en mijn familie
 11. Ik ben kunstenaar

In de VVE-groepen spelen kinderen die meer en minder ondersteuning nodig hebben samen, zodat ze van elkaar kunnen leren. Op de groep zijn er maximaal 16 kinderen en 2 leidsters aanwezig.

Tijdens de activiteiten wordt aandacht besteed aan de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en zintuiglijke ontwikkeling. Ook worden rekenprikkels hierin meegenomen. Uk leert peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

Neem contact met ons  op om de mogelijkheden te bespreken.