Peuteropvang VVE

VVE betekent: Voor en Vroegschoolse Educatie. VVE is bedoeld om kinderen vanaf 2 jaar extra te stimuleren in hun (taal)ontwikkeling. In de VVE programma’s is veel aandacht voor het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal. Kinderen volgen minimaal 16 uur per week VVE op de maandag, dinsdag en donderdag van 8:45-14:15 uur. Op woensdagochtend en vrijdagochtend bieden we VVExs aan. VVExs is beperkt tot zes uur en is bedoeld voor kinderen die op de wachtlijst voor de VVE staan. Eenmaal een plaatsje vrij op de VVE, dan stromen de kinderen van VVExs door naar VVE.

Wat doen en leren de kinderen door VVE? De leidsters doen spelletjes en activiteiten met de kinderen. De kinderen oefenen in kijken, praten, luisteren, bewegen en denken. Ook leren ze samenwerken, problemen oplossen en omgaan met regels. Op iedere VVE locatie heeft de dag een vast ritme. De leidsters doen spelletjes en activiteiten met de kinderen. De kinderen oefenen in kijken, praten, luisteren, bewegen en denken. Ook leren ze samenwerken, problemen oplossen en omgaan met regels. Op iedere VVE locatie heeft de dag een vast ritme.

Wat doen en leren de kinderen door VVE?

De leidsters doen spelletjes en activiteiten met de kinderen. De kinderen oefenen in kijken, praten, luisteren, bewegen en denken. Ook leren ze samenwerken, problemen oplossen en omgaan met regels. Op iedere VVE locatie heeft de dag een vast ritme.

Er wordt gewerkt met 11 thema’s:  

 • Welkom Puk
 • Wat heb je aan vandaag?
 • Eet smakelijk
 • Dit ben ik
 • Reuzen/kabouters
 • Regen
 • Hatsjoe
 • Knuffels
 • Oef, wat warm
 • Ik en mijn familie
 • Ik ben kunstenaar

In VVE groepen spelen kinderen die meer en minder ondersteuning nodig hebben samen. Zo leren ze van elkaar. Op de groep zijn er maximaal 16 kinderen en 2 leidsters.

In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelings-domeinen, de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de zintuiglijke ontwikkeling. Ook de rekenprikkels worden hierin meegenomen. Uk leert peuters nieuwe vaardigheden aan door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

Neem contact met ons  op om de mogelijkheden te bespreken.