Buikslapen

Omdat gebleken is dat, wanneer kinderen op hun buik slapen, ze een hoger risico lopen op wiegendood, volgt Kinderopvang De Cocon het advies van de GGD en dragen wij er zorg voor dat kinderen niet op hun buik slapen. Mocht u een reden hebben uw kind wel op de buik te laten slapen, dan kunnen we dit alleen toestaan als u hier schriftelijk toestemming voor geeft.