Kinderdagverblijf (KDV)

Kinderopvang De Cocon hanteert de volgende openingstijden: van 07:00 tot 19:00 uur. Voor de kinderen die om 07:00 uur aanwezig zijn, bestaat de mogelijkheid om hun eigen meegebrachte eten bij ons op te eten. Als ouders wensen dat hun kinderen ‘s avonds ook bij ons blijven eten, kan dit in overleg, mits het eten van thuis wordt meegenomen. Voor kinderen tot 1 jaar verzorgen wij een groentepotje, maar als ouders willen dat hun kind ook na het eerste jaar bij ons blijft eten, dienen zij het eten van thuis mee te geven. De broodmaaltijd wordt door ons verzorgd.

De dagindeling bij ons kinderdagverblijf is als volgt:

Binnenkomst is mogelijk tussen 07:00 en 09:00 uur. We willen ouders echter vriendelijk verzoeken om hun kinderen tussen deze tijden te brengen, zodat er een rustige start van de dag in de groep kan zijn. Ouders met een flexibel contract vormen hierop een uitzondering.

Bij binnenkomst kunnen de kinderen meteen lekker gaan spelen. Ouders kunnen de overdracht doen en daarna nemen we afscheid van elkaar.

Van 09:00 tot 09:30 uur ruimen we het speelgoed op, lezen we een boekje voor, zingen we liedjes en eten we fruit. De kinderen krijgen vers fruit aangeboden. Kinderen tot 1 jaar krijgen diksap, terwijl kinderen vanaf 1 jaar aanmaaklimonade krijgen. Daarnaast eten we ook een koekje of soepstengel. Natuurlijk houden we rekening met allergie├źn en dieetwensen.

Tussen 09:30 en 11:30 uur vinden er verschoningen plaats, gaan we naar het toilet en doen we verschillende activiteiten zoals tekenen, knutselen, vrij spelen of buitenspelen.

Van 11:30 tot 12:00 uur eten we boterhammen. De eerste boterham is hartig, bijvoorbeeld met smeerkaas, smeerworst of pindakaas. De tweede boterham is zoet en eventueel kan er nog een derde hartige boterham gegeten worden. Bij de boterhammen drinken we melk. Kinderen die sojamelk of Yoki willen drinken, dienen dit van thuis mee te nemen.

Tussen 12:00 en 14:30 uur vinden er weer verschoningen plaats en gaan de kinderen lekker slapen. Voor kinderen die niet meer hoeven te slapen, worden er activiteiten aangeboden. Bij baby’s proberen we zoveel mogelijk het slaapritme van thuis te volgen.

Van 14:30 tot 15:00 uur is er opnieuw tijd voor verschoning en toiletbezoek. We eten weer fruit en drinken limonade met een koekje of soepstengel.

Van 15:00 tot 17:00 uur is er vrije speeltijd, zowel binnen als buiten, afhankelijk van het weer en de groepssamenstelling.

Vanaf 17:00 uur vinden er weer verschoningen en toiletbezoeken plaats, en kunnen de kinderen iets eten, zoals groentepotjes of meegebracht eten van thuis. Vanaf 17:00 uur, maar uiteraard ook eerder indien gewenst, kunnen ouders hun kinderen weer ophalen en vindt er een overdracht plaats.

Op het kinderdagverblijf maken we gebruik van overdrachtschriftjes. Deze worden zowel thuis als op het kinderdagverblijf ingevuld om informatie uit te wisselen.