Ziekte

Een kind dat ziek is, kan niet worden opgevangen op het kinderdagverblijf. Wij vinden een kind ziek als het een temperatuur heeft boven de 38,5 graden en/of zich duidelijk niet lekker voelt. Bij een temperatuur van 38 graden, zullen wij u als ouder al informeren. U hoeft uw kind nog niet te halen, maar we willen u in ieder geval al informeren, zodat u misschien maatregelen zou kunnen treffen. Wanneer een kind ziek wordt op het dagverblijf willen we dat dit kind, mede in zijn/haar belang wordt opgehaald.

Besmettelijke ziekten

Wanneer er in het dagverblijf een besmettelijke kinderziekte heerst, bijv. waterpokken, wordt dit aan de ouders bekend gemaakt. Omgekeerd wordt ook verwacht dat ouders dit aan ons zullen melden.