Peuteropvang

De Libelle’s is de naam van onze Peuteropvang.

De peuteropvang biedt speel-en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.

Het uitgangspunt is om kinderen in contact te brengen met leeftijdsgenootjes waarbij aandacht wordt besteed aan de sociaal-emotionele, motorische, verstandelijke en taal/spraakontwikkeling, door het aanbieden van activiteiten welke afgestemd zijn op deze doelgroep.

Op de peuteropvang gaan we werken met Uk en Puk.

Uk en Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Spelen staat centraal in Uk en Puk. Bij Uk en Puk zijn 10 thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Deze thema’s zijn:

  1.  Welkom Puk
  2.  Wat heb je aan vandaag?
  3.  Eet smakelijk
  4.  Dit ben ik
  5.  Reuzen/kabouters
  6.  Regen
  7.  Hatsjoe
  8.  Knuffels
  9.  Oef, wat warm
  10.  Ik en mijn familie

In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelings-domeinen, de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de zintuiglijke ontwikkeling. Ook de rekenprikkels worden hierin meegenomen. Uk leert peuters nieuwe vaardigheden aan door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

De peuteropvang is op alle ochtenden open van 08:45 tot 11:45 uur.  Neem contact met ons  op om de mogelijkheden te bespreken.