Peuteropvang

De Libelle’s is de naam van onze Peuteropvang, waar we speel- en ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Ons doel is om kinderen in contact te brengen met leeftijdsgenootjes en aandacht te besteden aan hun sociaal-emotionele, motorische, verstandelijke en taal-/spraakontwikkeling. Dit doen we door het aanbieden van activiteiten die specifiek zijn afgestemd op deze doelgroep.

Op de peuteropvang maken we gebruik van het Uk en Puk-programma. Uk en Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waarbij spelen centraal staat. Er zijn 10 thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, zoals “Welkom Puk”, “Wat heb je aan vandaag?”, “Eet smakelijk”, “Dit ben ik”, “Reuzen/kabouters”, “Regen”, “Hatsjoe”, “Knuffels”, “Oef, wat warm”, en “Ik en mijn familie”. Binnen deze thema’s worden activiteiten aangeboden die aandacht besteden aan de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en zintuiglijke ontwikkeling. Ook rekenprikkels worden hierin meegenomen. Uk helpt peuters nieuwe vaardigheden te ontwikkelen door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

De peuteropvang is geopend op alle ochtenden van 08:45 tot 11:45 uur.

De peuteropvang is op alle ochtenden open van 08:45 tot 11:45 uur.  Neem contact met ons  op om de mogelijkheden te bespreken.