Flesvoeding

Wij vragen ouders om zelf melkpoeder mee te geven, zodat wij de voeding kunnen bereiden. Gelieve de juiste hoeveelheid melkpoeder in een verdeelbakje te doen, voorzien van de naam van het kind. U kunt ook een lege fles meegeven, waarop de naam van het kind vermeld staat. Wij zullen het melkpoeder aanmaken met kraanwater, tenzij u ander water wenst te gebruiken. Indien dit het geval is, kunt u dit water van thuis meenemen. Daarnaast is het ook toegestaan om afgekolfde moedermelk mee te nemen, eventueel ingevroren, mits het voorzien is van de naam van het kind.