Medicijnen

Bij Kinderopvang De Cocon is het beleid dat medicijnen alleen worden toegediend aan een kind met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers, zoals vastgelegd in een formulier dat door ons is opgesteld. Deze toestemming is vereist voor elke vorm van medicatie. Het is belangrijk op te merken dat wij geen koortswerende middelen toedienen, tenzij er een schriftelijk doktersvoorschrift voor is.