Eerste Kamer stemt in met wet kindregelingen: werken vanuit bijstand lonend

Het woud aan regelingen voor ouders met kinderen wordt teruggebracht van 10 nu, naar 4 in 2015. Door deze vereenvoudiging worden de regelingen effectiever en werken vanuit de bijstand lonend. De kindregelingen worden ook versoberd.
Source: Overheidsnieuws Kinderopvang