Beleid

Bij Kinderopvang De Cocon staat het kind centraal

Ieder kind ontwikkelt zijn verstandelijke en lichamelijke mogelijkheden in zijn eigen tempo. Nooit is de handigheid van een leeftijds- genoot maatstaf. “Sneller is niet beter”; het belangrijkste is het plezier en het geluk van het kind wanneer het iets nieuws kan. We spreken de kinderen aan op hun mogelijkheden. Door dingen van een kind te vragen, laat de pedagogisch medewerker merken dat ze vertrouwen heeft in de mogelijkheden van het kind. Gaat het goed, dan geeft de aandacht van de pedagogisch medewerker het kind plezier en een tevreden gevoel: “Dat kan ik”.

Het welbevinden van kinderen staat centraal

Het welbevinden van het kind heeft een belangrijke plaats in ons denken en handelen. Wij willen de signalen van kinderen begrijpen (door te observeren en te luisteren). Zo kunnen wij inspelen op de behoefte van kinderen.

Wij nemen de verschillende emoties van de kinderen, zoals verdriet, angst, pijn, boosheid, geluk, plezier of tevredenheid serieus. We doen dat onder meer door deze gevoelens onder woorden te brengen en te vragen aan de kinderen of we de uitdrukking op hun gezicht goed begrepen hebben. Het kind leert door te benoemen van gevoelens meer vat op zijn eigen emoties te krijgen. Veroorzaken boosheid of andere gevoelens gedrag dat andere kinderen of leidsters angstig maakt of pijn bezorgt, dan helpen we dit kind het gedrag te voorkomen en een andere manier te vinden waarop het zijn gevoelens kan uiten. In het algemeen vinden we dat de uitdrukking “niets aan de hand” nooit een manier is om een kind te benaderen. Het kind heeft altijd een reden om te huilen, te schoppen of te slaan, of om een knuffel te willen geven. Ieder kind ontwikkelt zijn verstandelijke en lichamelijke mogelijkheden in zijn eigen tempo. Nooit is de handigheid van een leef-  tijdsgenoot maatstaf. “Sneller is niet beter”; het belangrijkste is het plezier en het geluk van het kind wanneer het iets nieuws kan. We spreken de kinderen aan op hun mogelijkheden. Door dingen van een kind te vragen, laat de pedagogisch medewerker merken dat ze vertrouwen heeft in de mogelijkheden van het kind. Gaat het goed, dan geeft de aandacht van de pedagogisch medewerker het kind plezier en een tevreden gevoel: “Dat kan ik”.

Wij houden rekening met elk kind als individu

Bij Kinderopvang De Cocon is er zowel aandacht voor het kind in de groep als elk kind als individu. Kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar zijn in eerste instantie erg op zich zelf gericht. Veelal spelen deze kinderen naast elkaar in plaats van samen. Pas vanaf een jaar of 4 leren kinderen gerichter samen te spelen.

De buitenschoolse opvangkinderen worden tijdens school vaak als groep aangesproken, daarom proberen we ook in deze leeftijdsgroep zo individueel mogelijk te werken. Omdat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en graag dingen uitproberen, is het meest voor de hand liggend die activiteiten uit te breiden waar het kind zelf al aan begonnen is, of het kind te helpen zijn zelf gekozen activiteit uit te    voeren. De kans dat het geconcentreerd bezig gaat is groter.