Ziekte

Een kind dat ziek is, kan niet worden opgevangen op het kinderdagverblijf. Wij vinden een kind ziek als het een temperatuur heeft boven de 38,5 graden en/of zich duidelijk niet lekker voelt. Bij een temperatuur van 38 graden, zullen wij u als ouder al informeren. U hoeft uw kind nog niet te halen, maar we willen u in ieder geval al informeren, zodat u misschien maatregelen zou kunnen treffen. Wanneer een kind ziek wordt op het dagverblijf willen we dat dit kind, mede in zijn/haar belang wordt opgehaald.

Besmettelijke ziekten

Wanneer er in het dagverblijf een besmettelijke kinderziekte heerst, bijv. waterpokken, wordt dit aan de ouders bekend gemaakt. Omgekeerd wordt ook verwacht dat ouder

Kinderen die ziek zijn, kunnen niet worden opgevangen op het kinderdagverblijf. Wij beschouwen een kind als ziek wanneer het een temperatuur heeft van 38,5 graden Celsius of hoger en/of duidelijk niet lekker voelt. Bij een temperatuur van 38 graden zullen wij als ouder al contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen. Op dat moment is het nog niet noodzakelijk dat u uw kind direct komt halen, maar wij willen u wel informeren, zodat u eventueel passende maatregelen kunt nemen. Indien een kind ziek wordt op het kinderdagverblijf, vinden wij het in het belang van het kind dat het zo spoedig mogelijk wordt opgehaald.

In het geval van besmettelijke ziekten, zoals waterpokken, zullen wij de ouders op de hoogte stellen wanneer er zo’n ziekte heerst op het kinderdagverblijf. Wij verwachten ook dat ouders ons op de hoogte stellen als hun kind een besmettelijke ziekte heeft, zodat wij passende maatregelen kunnen treffen.