Minder administratieve lasten ondernemers kinderopvang

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede kamer per brief geïnformeerd over maatregelen om de administratieve lasten voor ondernemers in de kinderopvang te verminderen. Daarnaast laat de minister de Tweede Kamer weten welke acties in samenwerking met de Belastingdienst zijn gestart om ouders zo goed mogelijk te informeren over de wijzigingen in de terugwerkende krachtmaatregel kinderopvangtoeslag over 2012, 2013 en de nieuwe regelgeving met ingang van 2014.
Source: Overheidsnieuws Kinderopvang