Nieuwe medewerker

Welkom nieuwe medewerker!

Zou je de onderstaande velden willen invullen EN dit bestand Opgaaf gegevens voor de loonheffing willen invullen en via deze pagina opsturen?

  Voorletters:
  Voornaam:
  Achternaam:
  Geboortedatum:
  Adres:
  Postcode:
  Woonplaats:
  Emailadres:
  Telefoonnummer:
  BSN nummer:
  Geplande startdatum:
  Banknummer:
  VOG Verklaring:
  Huidige hoogst genoten opleiding:
  Kopie paspoort:
  Belastingdienst Loonheffing:
  Kopie relevante diploma's:
  Kopie relevante certificaten (EHBO, Baby inzicht, etc.):
  Kopie certificaat taalniveau: